B.A.Z.A. spol. s r.o.       Veľkoobchod so spojovacím materiálom

B.A.Z.A. spol. s r.o. Včelárska 1 972 01 Prievidza

t.č. 046/5423850 fax. 046/5423850

email:baza@isternet.sk baza@baza.sk www.baza.sk

spoločnosť je zapísaná na KS Trenčín oddiel: S r o v. č. 3058/R

 

Napínacie skrutky

 

STN - 02 1940

 

ROZMER                   typ   

mm          

FE  ZN

 

M10                        02 1940.1 O+H

M 12                      02 1940.1 O+H

M 12                      02 1940.2 H+H

M 16                      02 1940.1 O+H

M 16                      02 1940.2 H+H

M 20                      02 1940.1 O+H

M 20                       02 1940.2  H+H

M 24                      02 1940.1 O+H

M 24                      02 1940.2 H+H