B.A.Z.A. spol. s r.o.       Veľkoobchod so spojovacím materiálom

B.A.Z.A. spol. s r.o. Včelárska 1 972 01 Prievidza

t.č. 046/5423850 fax. 046/5423850

email:baza@isternet.sk baza@baza.sk www.baza.sk

spoločnosť je zapísaná na KS Trenčín oddiel: S r o v. č. 3058/R

Podložka

 

STN 02 1702 zn, fe

DIN - 125

 

ROZMER PEVNOSŤ

mm

 

M 3,2

M 4,3

M 5,3

M 6,4

M 8,4

M 10,5

M 13

M 15

M 17

M 19

M 21

M 22

M 24

M 27

M 30

M 33

M 36

M 39

M 40

M 42