B.A.Z.A. spol. s r.o.       Veľkoobchod so spojovacím materiálom

B.A.Z.A. spol. s r.o. Včelárska 1 972 01 Prievidza

t.č. 046/5423850 fax. 046/5423850

email:baza@isternet.sk baza@baza.sk www.baza.sk

spoločnosť je zapísaná na KS Trenčín oddiel: S r o v. č. 3058/R

Podložka

STN 02 1726

DIN - 9021

ROZMER PEVNOSŤ

mm

 

FE   ZN

 

M 4,3

M 5,3

M 6,4

M 8,4

M 10,5

M 13

M 16

M 20

M 24

 

 

STN 02 1727

DIN - 440/R

ROZMER PEVNOSŤ

mm

 

FE   ZN

 

M5         5,5

M6         6,6

M8         9

M10       11

M12       14

M16       18

M20       22

M24       26

 

 

Karosárske podložky

ROZMER PEVNOSŤ

mm

 

FE  ZN

 

M4       4,5

M5       5,5

M6       6,5

M8       8,5

M10      10

M12      13

Podložka

DIN - 7980 A

ROZMER PEVNOSŤ

mm

 

FE  ZN

 

M 3,1

M 4,1

M 5,1

M 6,1

M 8,2

M 10,2

M 12,2

M 14,2

M 16,3

M 20,5

M 22,5

M 24,5

M 27,5

M 30,5

M 33,5

M 36,5