B.A.Z.A. spol. s r.o.       Veľkoobchod so spojovacím materiálom

B.A.Z.A. spol. s r.o. Včelárska 1 972 01 Prievidza

t.č. 046/5423850 fax. 046/5423850

email:baza@isternet.sk baza@baza.sk www.baza.sk

spoločnosť je zapísaná na KS Trenčín oddiel: S r o v. č. 3058/R

 

 ČR  ZN

Norma                         

d[mm]  l[mm]             

EN ISO 8677 4.6

DIN 603 4.6

 

DIN 603 4.6      5          16

DIN 603 4.6      5           20

DIN 603 4.6      5          25

DIN 603 4.6      5           30

DIN 603 4.6      5           35

DIN 603 4.6      5           40

DIN 603 4.6      5           45

DIN 603 4.6      5           50

DIN 603 4.6      5          55

DIN 603 4.6      5          60

DIN 603 4.6      5           65

DIN 603 4.6      5           70

DIN 603 4.6      5           80

DIN 603 4.6      6           16

DIN 603 4.6      6           20

DIN 603 4.6      6          22

DIN 603 4.6      6           25

DIN 603 4.6      6          30

DIN 603 4.6      6          32

DIN 603 4.6      6          35

DIN 603 4.6      6          40

DIN 603 4.6      6          45

DIN 603 4.6      6          50

DIN 603 4.6      6          55

DIN 603 4.6      6          60

DIN 603 4.6      6          65

DIN 603 4.6      6          70

DIN 603 4.6      6          75

DIN 603 4.6      6          80

DIN 603 4.6      6          90

DIN 603 4.6      6          100

DIN 603 4.6      8          16

DIN 603 4.6      8           20

DIN 603 4.6      8          25

DIN 603 4.6      8          30

DIN 603 4.6      8          35

DIN 603 4.6      8          40

DIN 603 4.6      8          45

DIN 603 4.6      8          50

DIN 603 4.6      8          55

DIN 603 4.6      8          57

DIN 603 4.6      8          60

DIN 603 4.6      8          65

DIN 603 4.6      8          70

DIN 603 4.6      8          75

DIN 603 4.6      8          80

DIN 603 4.6      8          85

DIN 603 4.6      8          90

DIN 603 4.6      8          100

DIN 603 4.6      8          110

DIN 603 4.6      8          120

DIN 603 4.6      8          130

DIN 603 4.6      8          140

DIN 603 4.6      8          150

DIN 603 4.6      8          160

DIN 603 4.6      10          20

DIN 603 4.6      10          25

DIN 603 4.6      10          30

DIN 603 4.6      10          35

DIN 603 4.6      10          38

DIN 603 4.6      10          40

DIN 603 4.6      10          45

DIN 603 4.6      10          50

DIN 603 4.6      10          55

DIN 603 4.6      10          60

DIN 603 4.6      10          65

DIN 603 4.6      10          70

DIN 603 4.6      10          75

DIN 603 4.6      10          80

DIN 603 4.6      10          90

DIN 603 4.6      10        100

DIN 603 4.6      10        110

DIN 603 4.6      10        120

DIN 603 4.6      10        130

DIN 603 4.6      10        140

DIN 603 4.6      10        150

DIN 603 4.6      10        160

DIN 603 4.6      10        170

DIN 603 4.6      10        180

DIN 603 4.6      12          30

DIN 603 4.6      12          35

DIN 603 4.6      12          40

DIN 603 4.6      12          45

DIN 603 4.6      12          50

DIN 603 4.6      12          55

DIN 603 4.6      12          60

DIN 603 4.6      12          65

DIN 603 4.6      12          70

DIN 603 4.6      12          75

DIN 603 4.6      12          80

DIN 603 4.6      12          90

DIN 603 4.6      12        100

DIN 603 4.6      12         110

DIN 603 4.6      12         120

DIN 603 4.6      12         130

DIN 603 4.6      12         140

DIN 603 4.6      12         150

DIN 603 4.6      12         160

DIN 603 4.6      12        170

DIN 603 4.6      12        180

DIN 603 4.6      16           50

DIN 603 4.6      16           60

DIN 603 4.6      16           70

DIN 603 4.6      16           80

DIN 603 4.6      16           90

DIN 603 4.6      16        100

DIN 603 4.6      16        110

DIN 603 4.6      16        120

DIN 603 4.6      16        130

DIN 603 4.6      16        140

DIN 603 4.6      16        150

DIN 603 4.6      16        160

DIN 603 4.6      16        180