B.A.Z.A. spol. s r.o.       Veľkoobchod so spojovacím materiálom

B.A.Z.A. spol. s r.o. Včelárska 1 972 01 Prievidza

t.č. 046/5423850 fax. 046/5423850

email:baza@isternet.sk baza@baza.sk www.baza.sk

spoločnosť je zapísaná na KS Trenčín oddiel: S r o v. č. 3058/R

Norma

                    d[mm]  l[mm] čierne zinok

                                              

DIN 84 5.8

EN ISO 1207 5.8                    1000 ks

 

DIN 84 5.8        3          4

DIN 84 5.8        3          5        

DIN 84 5.8        3          6

DIN 84 5.8        3          7

DIN 84 5.8        3          8

DIN 84 5.8        3          9

DIN 84 5.8        3          10

DIN 84 5.8        3          12

DIN 84 5.8        3          14

DIN 84 5.8        3          16       

DIN 84 5.8        3          18

DIN 84 5.8        3          20

DIN 84 5.8        3          22

DIN 84 5.8        3          24

DIN 84 5.8        3           25

DIN 84 5.8        3           28

DIN 84 5.8        3           30

DIN 84 5.8        3          35

DIN 84 5.8        4             5

DIN 84 5.8        4             6

DIN 84 5.8        4             7

DIN 84 5.8        4             8

DIN 84 5.8        4          10

DIN 84 5.8        4          12

DIN 84 5.8        4          14

DIN 84 5.8        4          16

DIN 84 5.8        4           18

DIN 84 5.8        4          20

DIN 84 5.8        4           22

DIN 84 5.8        4          25

DIN 84 5.8        4          28

DIN 84 5.8        4          30

DIN 84 5.8        4          32

DIN 84 5.8        4          35

DIN 84 5.8        4          40

DIN 84 5.8        4          45

DIN 84 5.8        4          50

DIN 84 5.8        4          60

DIN 84 5.8        5             8

DIN 84 5.8        5          10

DIN 84 5.8        5          12

DIN 84 5.8        5          14

DIN 84 5.8        5          15

DIN 84 5.8        5          16

DIN 84 5.8        5          18

DIN 84 5.8        5          20

DIN 84 5.8        5          22

DIN 84 5.8        5          25

DIN 84 5.8        5           30

DIN 84 5.8        5          35

DIN 84 5.8        5          40

DIN 84 5.8        5          45

DIN 84 5.8        5          50

DIN 84 5.8        5          55

DIN 84 5.8        5          60

DIN 84 5.8        5          70

DIN 84 5.8        5          80

DIN 84 5.8        6             8

DIN 84 5.8        6          10

DIN 84 5.8        6          12

DIN 84 5.8        6          14

DIN 84 5.8        6          16

DIN 84 5.8        6          18

DIN 84 5.8        6          20

DIN 84 5.8        6          22

DIN 84 5.8        6          25

DIN 84 5.8        6          30

DIN 84 5.8        6          35

DIN 84 5.8        6          40

DIN 84 5.8        6          45

DIN 84 5.8        6          50

DIN 84 5.8        6          55

DIN 84 5.8        6          60

DIN 84 5.8        8          12

DIN 84 5.8        8          14

DIN 84 5.8        8          16

DIN 84 5.8        8          20

DIN 84 5.8        8          22

DIN 84 5.8        8          25

DIN 84 5.8        8          28

DIN 84 5.8        8          30

DIN 84 5.8        8          35

DIN 84 5.8        8          40

DIN 84 5.8        8          45

DIN 84 5.8        8           50

DIN 84 5.8        8          55

DIN 84 5.8        8          60

DIN 84 5.8        8          70

DIN 84 5.8        8          80