B.A.Z.A. spol. s r.o.       Veľkoobchod so spojovacím materiálom

B.A.Z.A. spol. s r.o. Včelárska 1 972 01 Prievidza

t.č. 046/5423850 fax. 046/5423850

email:baza@isternet.sk baza@baza.sk www.baza.sk

spoločnosť je zapísaná na KS Trenčín oddiel: S r o v. č. 3058/R

 

 

Norma         d[mm]   l[mm] čierne zinok

EN ISO 4017 8.8

DIN 933 8.8                                             1000ks

 

DIN 933 8.8      4            6

DIN 933 8.8      4            8

DIN 933 8.8      4          10

DIN 933 8.8      4          12

DIN 933 8.8      4          14

DIN 933 8.8      4          16

DIN 933 8.8      4          18

DIN 933 8.8      4          20

DIN 933 8.8      4          22

DIN 933 8.8      4          25

DIN 933 8.8      4          28

DIN 933 8.8      4          30

DIN 933 8.8      4          35

DIN 933 8.8      4          40

DIN 933 8.8      4          45

DIN 933 8.8      4          50

DIN 933 8.8      5            8

DIN 933 8.8      5          10

DIN 933 8.8      5          12

DIN 933 8.8      5          14

DIN 933 8.8      5          16

DIN 933 8.8      5          18

DIN 933 8.8      5          20

DIN 933 8.8      5          22

DIN 933 8.8      5          25

DIN 933 8.8      5          30

DIN 933 8.8      5          35

DIN 933 8.8      5          40

DIN 933 8.8      5          45

DIN 933 8.8      5          50

DIN 933 8.8      5          55

DIN 933 8.8      5          60

DIN 933 8.8      6            8

DIN 933 8.8      6          10

DIN 933 8.8      6          12

DIN 933 8.8      6          14

DIN 933 8.8      6          16

DIN 933 8.8      6          18

DIN 933 8.8      6          20

DIN 933 8.8      6          22

DIN 933 8.8      6          25

DIN 933 8.8      6          28

Rozmer

DIN 933 8.8      6          30

DIN 933 8.8      6          35

DIN 933 8.8      6          40

DIN 933 8.8      6          45

DIN 933 8.8      6          50

DIN 933 8.8      6          55

DIN 933 8.8      6          60

DIN 933 8.8      6          65

DIN 933 8.8      6          70

DIN 933 8.8      6          80

DIN 933 8.8      6          90

DIN 933 8.8      6         100

DIN 933 8.8      8          10

DIN 933 8.8      8          12

DIN 933 8.8      8          14

DIN 933 8.8      8          16

DIN 933 8.8      8          18

DIN 933 8.8      8          20

DIN 933 8.8      8          22

DIN 933 8.8      8          25

DIN 933 8.8      8          28

DIN 933 8.8      8          30

DIN 933 8.8      8          35

DIN 933 8.8      8          40

DIN 933 8.8      8          45

DIN 933 8.8      8          50

DIN 933 8.8      8          55

DIN 933 8.8      8          60

DIN 933 8.8      8          65

DIN 933 8.8      8          70

DIN 933 8.8      8          75

DIN 933 8.8      8          80

DIN 933 8.8      8          85

DIN 933 8.8      8          90

DIN 933 8.8      8         100

DIN 933 8.8      10        16

DIN 933 8.8      10        18

DIN 933 8.8      10        20

DIN 933 8.8      10        22

DIN 933 8.8      10        25

DIN 933 8.8      10        28

DIN 933 8.8      10        30

DIN 933 8.8      10        35

DIN 933 8.8      10        40

DIN 933 8.8      10        45

DIN 933 8.8      10        50

DIN 933 8.8      10        55

DIN 933 8.8      10        60

DIN 933 8.8      10        65

DIN 933 8.8      10        70

DIN 933 8.8      10        75

DIN 933 8.8      10        80

DIN 933 8.8      10        85

DIN 933 8.8      10        90

DIN 933 8.8      10       100

DIN 933 8.8      12        16

DIN 933 8.8      12        20

DIN 933 8.8      12        25

DIN 933 8.8      12        30

DIN 933 8.8      12        35

DIN 933 8.8      12        40

DIN 933 8.8      12        45

DIN 933 8.8      12        50

DIN 933 8.8      12        55

DIN 933 8.8      12        60

DIN 933 8.8      12        65

DIN 933 8.8      12        70

DIN 933 8.8      12        75

DIN 933 8.8      12        80

DIN 933 8.8      12        85

DIN 933 8.8      12        90

DIN 933 8.8      12       100

DIN 933 8.8      14        25

DIN 933 8.8      14        30

DIN 933 8.8      14        35

DIN 933 8.8      14        40

DIN 933 8.8      14        45

DIN 933 8.8      14        50

DIN 933 8.8      14        55

DIN 933 8.8      14        60

DIN 933 8.8      14        65

DIN 933 8.8      14        70

DIN 933 8.8      14        75

DIN 933 8.8      14        80

DIN 933 8.8      14        90

DIN 933 8.8      14       100

DIN 933 8.8      16        20

DIN 933 8.8      16        25

DIN 933 8.8      16        30

DIN 933 8.8      16        35

DIN 933 8.8      16        40

DIN 933 8.8      16        45

DIN 933 8.8      16        50

DIN 933 8.8      16        55

DIN 933 8.8      16        60

DIN 933 8.8      16        65

DIN 933 8.8      16        70

DIN 933 8.8      16        75

DIN 933 8.8      16        80

DIN 933 8.8      16        85

DIN 933 8.8      16        90

DIN 933 8.8      16       100