B.A.Z.A. spol. s r.o.       Veľkoobchod so spojovacím materiálom

B.A.Z.A. spol. s r.o. Včelárska 1 972 01 Prievidza

t.č. 046/5423850 fax. 046/5423850

email:baza@isternet.sk baza@baza.sk www.baza.sk

spoločnosť je zapísaná na KS Trenčín oddiel: S r o v. č. 3058/R

 

Celozávitová tyč

DIN - 975

ROZMER PEVNOSŤ

mm

FE ZN

 

M 4

M 5

M 6

M 8

M 10

M 12

M 14

M 16

M 18

M 20

M 22

M 24

M 27

M 30

M 33

M 36