B.A.Z.A. spol. s r.o.       Veľkoobchod so spojovacím materiálom

B.A.Z.A. spol. s r.o. Včelárska 1 972 01 Prievidza

t.č. 046/5423850 fax. 046/5423850

email:baza@isternet.sk baza@baza.sk www.baza.sk

spoločnosť je zapísaná na KS Trenčín oddiel: S r o v. č. 3058/R

 

Skrutky pre železničný zvršok

 

ROZMER typ

mm        ks

 

FE ZN

 

M22x90                PN 02 1357

M22x105             PN 02 1357

M22x115             PN 02 1357

Vrtule "N"20x130 PN 02 1831