B.A.Z.A. spol. s r.o.       Veľkoobchod so spojovacím materiálom

B.A.Z.A. spol. s r.o. Včelárska 1 972 01 Prievidza

t.č. 046/5423850 fax. 046/5423850

email:baza@isternet.sk baza@baza.sk www.baza.sk

spoločnosť je zapísaná na KS Trenčín oddiel: S r o v. č. 3058/R

Podložka

DIN - 7980 A

 

ROZMER PEVNOSŤ

mm     100ks

FE ZN

M 3,1

M 4,1

M 5,1

M 6,1

M 8,2

M 10,2

M 12,2

M 14,2

M 16,3

M 20,5

M 22,5

M 24,5

M 27,5

M 30,5

M 33,5

M 36,5